Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 85
Năm 2021 : 2.512
Thực đơn tuần 12-13-14-15

Thực đơn tuần 12-13-14-15

Thực đơn được Phó hiệu trưởng bán trú lên và được hiểu trưởng kiểm tra lại, cùng thông qua ban đại diện cha mẹ trẻ của trường. Các món ăn được lựa chọn phù hợp với khẩu vị của trẻ. Thức ăn được chế biến tại trường để bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh và khẩu phần ăn được thiết kế theo nhu cầu các cá nhân ...
Thực đơn tuần 8-9-10-11

Thực đơn tuần 8-9-10-11

Thực đơn được Phó hiệu trưởng bán trú lên và được hiểu trưởng kiểm tra lại, cùng thông qua ban đại diện cha mẹ trẻ của trường. Các món ăn được lựa chọn phù hợp với khẩu vị của trẻ. Thức ăn được chế biến tại trường để bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh và khẩu phần ăn được thiết kế theo nhu cầu các cá nhân ...
Thực đơn tuần 3-4-5-6-7

Thực đơn tuần 3-4-5-6-7

Thực đơn được Phó hiệu trưởng bán trú lên và được hiểu trưởng kiểm tra lại, cùng thông qua ban đại diện cha mẹ trẻ của trường. Các món ăn được lựa chọn phù hợp với khẩu vị của trẻ. Thức ăn được chế biến tại trường để bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh và khẩu phần ăn được thiết kế theo nhu cầu các cá nhân ...