Trường thành lập từ năm 2009 đến nay đã hoạt động được 10 năm và bộ máy nhân sự của nhà trường ngày càng hoàn chỉnh, đầy đủ theo định mức với 3 CBQL, 22 giáo viên, 3 nhân viên.

100% CBQL - GV  có trình độ trên chuẩn, nhân viên có năng lực công tác, 100 CBQL - GV - NV  ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo vào công tác quản lý và giảng dạy.

Đội ngủ giáo viên với tuổi đời còn rất trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, yêu thương trẻ, đoàn kết với đồng nghiệp, ham học hỏi, hòa nhã với phụ huynh, không ngừng sáng tạo trong hoạt động dạy học, tham gia đầy đủ, nhiệt tình các phong trào của trường và của ngành phát động.

CBQL, GV, NV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn do Phòng GD-ĐT và Sở GD-ĐT tổ chức. Tham gia đày đủ các lớp học Quốc phòng - An ninh.