Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 10
Năm 2020 : 1.246
 • Huỳnh Mai Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0855831446
  • Email:
   hmtrang29111996@gmail.com
 • Trang Ngọc Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0826269062
  • Email:
   tntrang.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Ngô Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0948094707
  • Email:
   ntthuy.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Võ Hạnh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0941444763
  • Email:
   vhthu.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn T Huỳnh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0374991262
  • Email:
   huynhthu0611@gmail.com
 • Nguyễn Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943149370
  • Email:
   ntsen.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • La Tố Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0832331150
  • Email:
   latonhipl@gmail.com
 • Phùng Thị Mộng Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0947217787
  • Email:
   ptmtuyen.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trần Hồng Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0943284595
  • Email:
   thnuong93@gmail.com
 • Cao Trúc Cẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Bí thư chi đoàn, tổ trưởng tổ Lá
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0833791781
  • Email:
   ctcam.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Dương Thị Thúy Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0942548543
  • Email:
   vyduong1509@gmail.com