Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 10
Năm 2020 : 1.246
 • Đỗ Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0832751873
 • Lâm Thị Lan Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0946303231
  • Email:
   ltlthanh.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Thị Đẹp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ M-C, Ủy viên chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942229316
  • Email:
   ntdep.c0.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Lâm Thị Ngọc Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0989676267
  • Email:
   ltntuyet.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Hứa Thị Diễm Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0832751061
  • Email:
   Diemphuong0088@gmail.com
 • Châu Ngọc Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên ban chấp hành công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0819020667
  • Email:
   cndiep.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Dương Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0829015906
  • Email:
   dtatuyet.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Lê Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0945069434
  • Email:
   mylinhle896@gmail.com
 • Phạm Diễm Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Email:
   phamdiemtrinh92@gmail.com