Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 85
Năm 2021 : 2.512
 • Lâm Thị Lan Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0946303231
  • Email:
   ltlthanh.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trang Ngọc Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0826269062
  • Email:
   tntrang.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Ngô Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0948094707
  • Email:
   ntthuy.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Võ Hạnh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0941444763
  • Email:
   vhthu.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943149370
  • Email:
   ntsen.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phùng Thị Mộng Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0947217787
  • Email:
   ptmtuyen.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Thị Đẹp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ M-C, Ủy viên chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942229316
  • Email:
   ntdep.c0.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Lâm Thị Ngọc Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0989676267
  • Email:
   ltntuyet.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Châu Ngọc Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên ban chấp hành công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0819020667
  • Email:
   cndiep.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Cao Trúc Cẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Bí thư chi đoàn, tổ trưởng tổ Lá
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0833791781
  • Email:
   ctcam.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Dương Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0829015906
  • Email:
   dtatuyet.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phan Ngọc Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946424461
  • Email:
   ngocquyenhoami1971@gmail.com