Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 85
Năm 2021 : 2.512
 • Phan Ngọc Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946424461
  • Email:
   ngocquyenhoami1971@gmail.com
 • Nguyễn Thị Đẹp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng, Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949468032
  • Email:
   ntdep.mn.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Hồng Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947411345
  • Email:
   nhthi.mn.hb@sobaclieu.edu.vn